कत्थक/कत्थकी/कत्थके

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

कत्थक/कत्थकी/कत्थके

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

नाम

अर्थ[सम्पादन]

वि॰ [सं॰ कथके १. सिलोक, गीत, कथा आदि सहज रूपमा कथ्न सक्ने । ना॰ २. त्यस्तो व्यक्ति ।

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: