कण्ठभूषा

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

कण्ठभूषा शब्दप्रकार : तत्सम