कच्चित्

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

कच्चित् शब्दप्रकार : तत्सम