कंच्न

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

कंच्न शब्दप्रकार : तत्सम