औद्योगिक

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

औद्योगिक शब्दप्रकार : तत्सम