ओषति

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

ओषति शब्दप्रकार : तत्सम