ऐकान्तिकस्य

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

ऐकान्तिकस्य शब्दप्रकार : तत्सम