एभिः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

एभिः शब्दप्रकार : तत्सम