एति

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

एति शब्दप्रकार : तत्सम