एकाग्रेण

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

एकाग्रेण शब्दप्रकार : तत्सम