एकाक्षरं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

एकाक्षरं शब्दप्रकार : तत्सम