एकाउन्न

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

एकाउन्न

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

नाम

अर्थ[सम्पादन]

ना॰ [प्रा॰ एकावन्ने १. पचास र एकको योगबाट बनेको सङ्ख्या; ५१–को अङ्क । वि॰ २. पचास र एकको योगबाट बनेको; पचास र एकका योगको । > एकाउन्नौँ— वि॰ गन्दै लैजाँदा एकाउन्न सङ्ख्यामा परेको; एकाउन्न सङ्ख्याको ।

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: