एकाउन्ट

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

एकाउन्ट

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

नाम

अर्थ[सम्पादन]

ना॰ [अङ्॰] सरकारी वा गैरसरकारी कुनै कार्यालयको आय–व्ययसम्बन्धी हिसाब; लेखा । > एकाउन्टेन्ट— ना॰ सरकारी वा गैरसरकारी कुनै कार्यालय वा कुनै सङ्घसंस्था आदिमा आयव्ययसम्बन्धी काम गर्ने व्यक्ति; लेखापाल ।

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: