एकस्मिन्

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

एकस्मिन् शब्दप्रकार : तत्सम