एकत्वेन

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

एकत्वेन शब्दप्रकार : तत्सम