एकत्वं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

एकत्वं शब्दप्रकार : तत्सम