ऋषिभिः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

ऋषिभिः शब्दप्रकार : तत्सम