ऋद्धम्

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

ऋद्धम् शब्दप्रकार : तत्सम