ऋद्धं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

ऋद्धं शब्दप्रकार : तत्सम