ऋचः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

ऋचः शब्दप्रकार : तत्सम