उपनाम

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

उपनाम शब्दप्रकार : तत्सम