उदासीन

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

उदासीन शब्दप्रकार : तत्सम