उत्तरायणं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

उत्तरायणं शब्दप्रकार : तत्सम