उत्तराभाद्रपद

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

उत्तराभाद्रपद शब्दप्रकार : तत्सम