उत्तमः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

उत्तमः शब्दप्रकार : तत्सम