उच्छ्रितं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

उच्छ्रितं शब्दप्रकार : तत्सम