उच्छिष्टं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

उच्छिष्टं शब्दप्रकार : तत्सम