उग्रैः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

उग्रैः शब्दप्रकार : तत्सम