उक्तं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

उक्तं शब्दप्रकार : तत्सम