ईर्ष्या

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

ईर्ष्या शब्दप्रकार : तत्सम