इष्टान्

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

इष्टान् शब्दप्रकार : तत्सम