इन्द्रियार्थेभ्यः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

इन्द्रियार्थेभ्यः शब्दप्रकार : तत्सम