इदानीं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

इदानीं शब्दप्रकार : तत्सम