इतिहासः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

इतिहासः शब्दप्रकार : तत्सम