इच्छन्

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

इच्छन् शब्दप्रकार : तत्सम