इक्षुः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

इक्षुः शब्दप्रकार : तत्सम