आत्मज

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

आत्मज शब्दप्रकार : तत्सम