आतङ्क

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

आतङ्क शब्दप्रकार : तत्सम