आकर्षण

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

आकर्षण शब्दप्रकार : तत्सम