अहं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अहं शब्दप्रकार : तत्सम