अपस्मार

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अपस्मार शब्दप्रकार : तत्सम