अनादर

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अनादर शब्दप्रकार : तत्सम