अधिभुत

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अधिभुत शब्दप्रकार : तत्सम