अधर्मस्य

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अधर्मस्य शब्दप्रकार : तत्सम