अदृष्टपूर्वं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अदृष्टपूर्वं शब्दप्रकार : तत्सम