अथातः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अथातः शब्दप्रकार : तत्सम