अत्युष्ण

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अत्युष्ण शब्दप्रकार : तत्सम