अत्यानि

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अत्यानि शब्दप्रकार : तत्सम