अतीन्द्रियं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अतीन्द्रियं शब्दप्रकार : तत्सम