अतीत्य

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अतीत्य शब्दप्रकार : तत्सम